Gabinet Terapii Ruchowej
"KONIK”

Diagnoza i Terapia Metodą Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna ­ jest to proces neurologiczny, w którym mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, układ przedsionkowy­ ruch, proprioceptywny ­ czucie ciała, smak, węch), następnie segreguje je, rozpoznaje, interpretuje i integruje ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, tak by mogły być użyte w konkretnym, celowym działaniu. Jednak u niektórych dzieci ten proces nie przebiega prawidłowo. Można powiedzieć, że ich zmysły nie współpracują. Brak współdziałania między setkami sygnałów docierających do mózgu kilkulatka daje o sobie znać najczęściej wtedy, kiedy dziecko trafia do szkoły. Inteligentne dziecko nie potrafi złożyć liter w jeden wyraz. Jego ręce nie potrafią pisać. Ma dobry wzrok, ale ciężko radzi sobie z przepisaniem z tablicy. Słucha, ale nie może zapamiętać. Chodzi, ale często się potyka, wpada na futryny czy ściany. Te problemy wpływają dezorganizująco ma naukę szkolną, umiejętność zabawy, zdolności ruchowe, samoobsługę i zachowanie.

Z problemów integracji sensorycznej dzieci nie wyrastają, one będą rosły razem z nimi, przeszkadzając im w zdobywaniu nowych umiejętności i doświadczeń!

W naszym gabinecie poprzez zastosowanie terapii Metodą Integracji Sensorycznej (SI) staramy się pomóc dziecku zrozumieć otaczający go świat zmysłów i podpowiadamy jak „rozmawiać” z własnym ciałem i umysłem.

Typowe objawy zaburzeń procesów integracji sensorycznej

zaburzeniaIntegracji

Diagnoza zaburzeń procesów integracji sensorycznej­

Diagnoza zaburzeń procesów integracji sensorycznej­ rozpoczyna każdą terapię, polega na przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami i obserwacji zachowań dziecka w zabawie spontanicznej, a u dzieci powyżej 4 roku życia wykonaniu Obserwacji Klinicznej i Testów Południowo-Kalifornijskich. Na tej podstawie terapeuta przygotowuje pisemną diagnozę i plan indywidualnej terapii. Również rodzice otrzymują wskazówki terapeutyczne które powinni realizować w domu.

 

Terapia Metodą Integracji Sensorycznej

Terapia Metodą Integracji Sensorycznej­ prowadzona jest na sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt do stymulacji wszystkich zmysłów m.in. kolorowe piłki, materace, podwieszane platformy. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, gdyż polegają one na ukierunkowanej metodycznie zabawie połączonej z ruchem. Ćwiczenia są dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka. Nie są zbyt łatwe ani zbyt trudne przez co motywują dziecko do pracy. Głównym celem terapii jest poprawa procesów sensorycznych, co w konsekwencji prowadzi do zmiany w zachowaniu dziecka.

Metoda integracji sensorycznej skierowana m.in do dzieci:

  • o prawidłowym rozwoju, które doświadczają problemów w codziennym funkcjonowaniu typu trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, słaba koncentracja uwagi
  • autystycznych, zespół Aspergera
  • z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • z zespołem Downa
  • z niepełnosprawnością intelektualną
  • z opóźnieniami w rozwoju psycho­ruchowym
  • z FAS (Alkoholowy zespół płodowym)