Gabinet Terapii Ruchowej
"KONIK”

Rehabilitacja dzieci

Obejmuje masaż i ćwiczenia z wykorzystaniem m.in elementów metody NTD Bobath. Terapia dobierana jest indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka. Oferta skierowna jest m.in dla dzieci z deficytami neurologicznymi, wadami rozwojowymi, opóźnieniem psychoruchowym np. mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo­rdzeniowa, zespół Downa, kręcz szyi, obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe i inne.